NUMISMATICĂ

SEMNE MONETARE DIN ARIA DE VEST SI NORD VEST A PONTULUI EUXIN. DE LA SIMBOL LA COMERT (SECOLELE VI–V A. CHR.)
MONETARY SIGNS IN THE WEST AND NORTH WEST AREA OF PONTUS EUXINUS. FROM SYMBOL TO TRADE (6TH–5TH CENTURIES B.C.)

Gabriel Talmaţchi

carte
ISBN 978-606-543-122-5
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

CUPRINS / CONTENTS
Prefaţă / Foreword
Capitolul 1. Despre instrumentele de măsurare a valorii produselor destinate schimbului anterioare apariţiei monedei. De la troc la diverse unităţi de măsură / Chapter 1. On the instruments of measuring the value of the products before the coinage.
From barter to different measurement units
Capitolul 2. Centrele emitente şi contextul economico-comercial al producerii semnelor monetare / Chapter 2. The issuing centres and the economical and trade framework of producing monetary-signs
Capitolul 3. Tipologia semnelor monetare / Chapter 3. The monetary-signs typology
Capitolul 4. Metrologia semnelor monetare / Chapter 4. The monetary-signs metrology
Capitolul 5. Cronologia semnelor monetare / Chapter 5. The monetary-signs chronology
Capitolul 6. Semne şi simboluri prezente pe semnele monetare / Chapter 6. Signs and symbols depicted on the monetary-signs
Capitolul 7. Răspândirea semnelor monetare în chora polisurilor şi în alte areale geografice / Chapter 7. The monetary-signs spreading in the chora of the poleis and in other geographical areas
Capitolul 8. Repertoriul descoperirilor izolate şi al tezaurelor compuse din semne monetare / Chapter 8. The repertory of the single finds and the hoards including monetary-signs
Concluzii / Conclusions
Rezumat / Abstract
Abrevieri / Abbreviations
Bibliografie / Bibliography
Anexa I. Tabele / Annex I. Tables
Anexa II. Diagrame / Annex II. Diagrams
Planşe / Plates