ETNOGRAFIE ŞI ETNOLOGIE

FURCA DE TORS. UNEALTĂ, SIMBOL ȘI OBIECT DE ARTĂ POPULARĂ

Aurelia Diaconescu

carte
ISBN 978-606-543-291-8
Anul apariției: 0
Format:
Nr. pagini: 0

„Reputatul etnolog, doamna Aurelia Diaconescu, prezintă una dintre cele mai atractive colecții ale Muzeului Etnografic din Târgu-Mureș, Furcile de tors, în prestigioasa Seria Ethnographica a Bibliothecii Mvsei Marisiensis, coordonată de doamna Angela Pop, nu doar cu rigoarea limbajului științific și precizia documentară, ci și cu o remarcabilă participare afectivă. Acceptă încărcătura de nuanțe a temei de cercetare, dovedește prestanță pe linia investigațiilor etnografice, etnoestetice, etnopsihologice ș.a.m.d., punând în evidență și omenescul, datele de viață, pe care le încorporează obiectul etnografic în cauză. Tinerii feciori lucrau furci de tors pentru fetele din sat, sezătorile fiind momentele de etalare a frumuseții lor. Aurelia Diaconescu preia, și aici, înțelesul etnografiei ca magistra vitae și rolul etnografiei în ilustrarea a ceea ce Mircea Vulcănescu numea, în Dimensiunea românească a existenței, „omul românesc” și perpetuarea unei ancestrale ordo universalis.
Subiectul este cercetat cu minuțiozitate, de la încadrarea în economia autarhică a gospodăriei tradiționale țărănești și vechimile neolitice, cu fusaiolele descoperite în întreg spațiul românesc, la evoluția semnului etnografic, ca „unealtă, obiect de artă și simbol”, ca să folosim terminologia, cât mai adecvată, pe care o propune prof. univ. dr. Gheorghe Pavelescu în lucrarea Istorie și tradiție în satul românesc. Aurelia Diaconescu îmbină, într-o cercetare desfășurată pe ample secvențe de timp, cadrele generale ale obiectului etnografic, semnificațiile și răspândirea acestuia, cu aspectele de detaliu, inventariind 73 de piese, românești, maghiare și săsești, din colecția Muzeului Etnografic din Târgu-Mureș, unele, cele mai vechi, venind din colecția cărturarului Aurel Filimon, fondatorul muzeului târgumureșean.” (Cuvânt înainte, Prof. dr. Valentin MARICA) Cuprins


CUVÂNT ÎNAINTE

ARGUMENTUM

FURCA DE TORS - UNEALTĂ, SIMBOL ŞI OBIECT DE ARTĂ POPULARĂ

ASPECTE GENERALE

ISTORICUL COLECŢIEI MUZEULUI ETNOGRAFIC DIN TÂRGU-MUREȘ

MATERIALE ȘI TEHNICI

ORNAMENTICA, POLIMORFISMUL ȘI POLISIMBOLISMUL ORNAMENTELOR

DATINI, OBICEIURI, LEGENDE

A GUZSALY – ESZKÖZ, SZIMBÓLUM ÉS NÉPMŰVÉSZETI ALKOTÁS

(ÖSSZEFOGLALÓ)

DISTAFF – TOOL, SYMBOL AND FOLK ART OBJECT (ABSTRACT) 75

BIBLIOGRAFIE

CATALOG DE COLECŢIE